Serviciul PatrimVen este destinat să ofere instituţiilor publice acces la datele disponibile cu privire la patrimoniul şi veniturile cetaţenilor.

Reînnoirea certificatelor aferente utilizatorilor PatrimVen se face de către administratorii sistemului.

Schimb masiv de date - serviciu oferit din data de 25.10.2016. Pentru mai multe informaţii accesaţi pagina de Instrucţiuni.

În cadrul acestui sistem au fost publicate două noi meniuri: Legislatie şi Specificații tehnice.

Fişierul xsd şi aplicaţia validare xml aferente P2000 pot fi descărcate din cadrul meniului Specificații tehnice.

Atenţie! - Datele au caracter de date personale şi pot fi utilizate numai în îndeplinirea sarcinilor de serviciu.

    Exemple de utilizare:
  • Pentru determinarea patrimoniului persoanelor care au debite către bugetele locale, în vederea măsurilor de executare silită (poprire etc.) sau în vederea impunerii (a II-a casa etc.) .
  • Pentru determinarea veniturilor şi patrimoniului unei persoane care solicită ajutor social

Pentru că vrem să vă asigurăm un serviciu cât mai util şi mai uşor de utilizat, vă rugăm să ne comunicaţi propunerile dvs. de îmbunataţire la adresa de email: propuneri.patrimven@mfinante.ro

Cum puteţi avea acces: În fiecare instituţie va fi numit un administrator de roluri. Acesta va acorda şi va retrage drepturile de acces pentru personalul instituţiei respective.

Calitatea datelor este determinată de calitatea datelor furnizate de instituţiile publice participante la proiect.

Autentificare cu certificat digital

Intoduceţi tokenul în PC şi apăsaţi AICI


© Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - DGTI Conţinutul acestui site este proprietatea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. Modificarea neautorizată a acestui site web constituie infracţiune şi se pedepseşte conform prevederilor Legii nr. 8/1996 şi ale Legii nr. 161/2003 Titlul 3