OMFP 2632/2016 - pentru dezvoltarea serviciilor Ministerului Finanţelor Publice puse la dispoziția autorităţilor şi instituţiilor publice prin sistemul informatic propriu

� Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - DGTI Conţinutul acestui site este proprietatea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. Modificarea neautorizată a acestui site web constituie infracţiune şi se pedepseşte conform prevederilor Legii nr. 8/1996 şi ale Legii nr. 161/2003 Titlul 3